JavaScript must be enabled! Kontakt
 ORGANIZATORI KONGRESA 
Tehnički organizator kongresa
(sekretarijat kongresa)
Licenca: OTP290/2010 od 17.02.2010
Ugovoru o Garanciji putovanja broj M0023/2018 od 25.01.2019. zaključenog sa ugovaračem osiguranja Nacionalnom asocijacijom turističkih agencija PU “YUTA”, Beograd, ul. Kondina br. 14, Polisa broj 30000005281, datum izdavanja garancije 23.01.2019. godine, koja važi od 01.10.2019. do 23.01.2020. akcionarskog društva za osiguranje "Milenijum osiguranje".
Žiro računi za uplate u rsd:
160-192671-86 Banca Intesa 170-2620-11 UniCredit Banca 265-4020310000058-19 Raiffeisen Banka 325-9500900023323-65 OTP banka
Bankarske instrukcije za uplate u EUR:
57A:SWIFTCODE: DBDBRSBG, BANCA INTESA AD, BEOGRAD, MILENTIJA POPOVICA 7B, BEOGRAD, REPUBLIKA SRBIJA 59: IBAN:RS35160005010007104251, MONDORAMA DOO NIS, TC DUŠANOV BAZAR LOK.216, NIŠ-MEDIANA REPUBLIC SERBIA