JavaScript must be enabled! Stručne informacije
AKREDITACIJA 

VI Kongres Srpske traumatološke asocijacije
je akreditovan od strane Zdravstvenog saveta Srbije. Broj akreditacije je: A-1-2128/19.


Broj bodova:
13 za predavače,
8 za pasivno učešće,
11 za usmenu prezentaciju,
9 za poster prezentaciju.
0.5 ostalim koautorima usmene ili poster prezentacije (do 3 koautora).