JavaScript must be enabled! Prijava
PRIJAVA UČEŠĆA 

Za prijavu učešća, potrebno je da popunite online formu u nastavku. Nakon slanja prijave, dobićete potvrdu o registraciji na e-mail adresu ostavljenu u prijavi. Detalje o kotizaciji i smeštaju možete videti ovde.

LIČNI PODACI*

KONGRESNI PAKETI*

KONGRESNI PAKET (sa uključenom kotizacijom)

Smeštaj u dvokrevetnoj sobi u izabranom hotelu, kongresni materijal, ID kartice, prisustvo predavanjima i izložbi, kafe pauze, svečanu večeru, sertifikat o učešću.
Raspored po smeštajnim objektima je po redosledu prijave i uplate.
PDV se ne iskazuje na osnovu člana 35. Stav 7 Zakona o PDV.

SPECIJALISTI
Kongresni paket sa uključenom kotizacijom

SPECIJALIZANTI, MEDICINSKI TEHNIČARI
Kongresni paket sa uključenom kotizacijom

UČESNICI FARMACEUTSKIH USTANOVA
Kongresni paket sa uključenom kotizacijom

PRATIOCI
Kongresni paket sa uključenom kotizacijom

KOTIZACIJA (za učesnike koji ne koriste smeštaj)

Kongresni materijal, ID kartice, prisustvo predavanjima i izložbi, kafe pauze, svečanu večeru, sertifikat o učešću.
PDV se ne iskazuje na osnovu člana 35. Stav 7 Zakona o PDV.

SPECIJALISTI (kotizacija 240 eur)
Samo kotizacija bez smeštaja
SPECIJALIZANTI**, MEDICINSKI TEHNIČARI (kotizacija 120 eur)
Samo kotizacija bez smeštaja
***Uz potvrdu direktora institucije ili mentora
SARADNICI FARMACEUTSKIH KUĆA (kotizacija 120 eur)
Samo kotizacija bez smeštaja

NAČIN PLAĆANJA*

LIČNO
KOMPANIJA

Molimo Vas da proverite tačnost podataka koje ste uneli u registracionu prijavu *

Saglasna/an sam sa uslovima učešća na Kongresu i sa Opštim uslovima putovanja agencije Mondorama doo Niš.

* Obavezno polje

Na osnovu prijave izvršni organizator će poslati predračun sa rokom za uplatu.
Cene su iskazane u eurima. Obračun će se vršiti po prodajnom kursu Narodne Banke Srbije na dan fakturisanja.
Organizator zardžava pravo da u slučaju poremećaja na monetarnom tržištu i nepredviđenih okolnosti promeni uslove i cenu.
Uslovi otkaza su definisani Opštim uslovima putovanja agencije Mondorama doo Niš.