JavaScript must be enabled! VI Kongres Srpske traumatološke asocijacije
OPŠTE INFORMACIJE 

VI Kongres Srpske traumatološke asocijacije

MESTO ODRŽAVANJA KONGRESA:
Vrnjačka Banja, Kongresni centar Zepter
VREME ODRŽAVANJA KONGRESA:
04 - 07. mart 2020. godine
ZVANIČNI JEZIK KONGRESA:
Srpski i Engleski
GLAVNE TEME: KOMPLIKACIJE I NJIHOVO LEČENJE
1. Komplikacije hirurških intervencija na skeletu 2. Dužina unutraŠnje i spoljne fiksacije kod preloma kostiju 3. Kada i da li odstranjivati osteosintetski materijal
4. Lom osteosintetskog materijala 5. Infekcije 6. Pseudoartroze
7. Povrede neurovaskularnih elemenata, mišića, tetiva 8. Specifične komplikacije kod spoljne fiksacije 9. Specifične komplikacije kod unutrašnje fiksacije
OSTALE TEME
10. Politrauma i kompleksni prelomi karlice 11. Otvoreni prelomi 12. Posledice otvorenih i zatvorenih preloma i njihovo lečenje 13. Prelomi femura (gornjeg okrajka, dijafize i donjeg okrajka) 14. Prelomi potkolenice (gornjeg okrajka, dijafize i donjeg okrajka) 15. Prelomi skocnog zgloba i stopala 16. Prelomi gornjih ekstremiteta (Humerusa, radijusa, ulne i sake)
17. Intraartikularni prelomi (gornjih i donjih ekstremiteta) 18. Sportske povrede kolena i druge sportske povrede 19. Pelomi kod dece 20. Reanimacija i anestezija, Masivna krvarenja kod koagulopatija 21. Spinalna trauma 22. Neurološke i Vascularne lezije u penetrantnoj traumi 23. Kompjuteri i internet u traumatologiji
24. Kraniocerebralna trauma 25. Abdominalna trauma 26. Urogenitalna trauma 27. Postupci kod masovonog povredjivanja 28. Medicinske greške u traumatologiji i ortopediji 29. Fizikalna terapija i rehabilitacija u traumatologiji 30. Slobodne teme

Prijava radova / sažetaka vršiće se najkasnije do 15. februara 2020. godine isključivo putem sajta. Molimo Vas da pre slanje sažetka pogledate uputstvo kako pisati i šta sažetak treba da sadrži. Uputstvo za pisanje sažetka možete naci na sajtu kongresa. Jedan autor može poslati najviše dva abstrakta u svojstvu autora, dok broj pojavljivanja u svojstvu koautora nije ograničen.
Dimenzije za poster prezentacije su 60x90 cm. Maksimalna dimenzija koja se moze tolerisati je 100x140 cm.

U okviru kongresa biće omogućena izložba i prezentacija medicinskih aparata i farmaceutskih proizvoda. Prijavu poslati na e-mail: sta2020@mondorama-kongresi.rs
Svi registrovani učesnici i zlagači će dobiti identifikacionu karticu prilikom preuzimanja kongresnog materijala i biće u obavezi da ih nose pri svim kongresnim aktivnostima.
Obuhvata: kongresni materijal, ID kartice, prisustvo predavanjima i izložbi, kafe pauze, svečanu večeru, sertifikat o učešću. Prijava učešća vršiće isključivo putem sajta. Početak registracije od 15. decembra 2019. godine.