JavaScript must be enabled! VI Kongres Srpske traumatološke asocijacije

Drage kolegenice i kolege,


Šesti Kongres Srpske traumatološke asocijacije (STA2020) biće održan od 04-07. marta 2020. godine u Vrnjačkoj Banji..

Stalna inovacija znanja je neophodna i ona treba da bude direktno povezana sa rešavanjem naših svakodnevnih problema u radu sa pacijentima. Ukoliko se posle nekog skupa, vratimo kući bar sa jednom do dve poruke koje ćemo već sledećih dana moći da primenimo, mi smo svoj odlazak na taj skup u potpunosti opravdali. Najzahvalniji će nam biti pacijenti kojima je primena našeg znanja bila spasonosna. Lična satisfakcija koja proizilazi iz uspeha u lečenju i da smo korisni pacijentima i društvu su daleko najveća nagrada za nas koji se bavimo tako odgovornom i tako rizičnom granum Medicine kao što je Ortopedska hirurgija I traumatologija. Komplikacije su oni dogadjaji koji kod nas izazivaju suprotna osećanja. Komplikacije su neizbežne. Mnogi ne vole da pričaju o komplikacijama I pokušavaju da izbegnu njihovo prikazivanje. Medjutim, uspešno rešavanje komplikacija, poništava sve one neprijatne osećaje kod nas lekara I kod naših pacijenata I naša sreća je ponovo tu. Za sreću se treba boriti pri tome primenjujući svoja ali I tudja znanja i iskustva. Zato smo za ovaj Kongres kao glavne teme izabrali baš KOMPLIKACIJE HIRURŠKIH INTERVENCIJA NA SKELETU I NJIHOVO LEČENJE. Na Kongresu ćemo moći da čujemo iskustva najeminentnijih svetskih I naših kolega I tako značajno obogatimo sebe.

Kongres će biti koristan ne samo lekarima već i ostalim zdravstvenim radnicima i saradnicima. Skup bi se sastojao od prepodnevnih plenarnih sesija a po podne bi bili simpozijumi i vežbe na modelima (kursevi) i radionice. Kurseve bi mogli da prijave subjekti koji mogu da obezbede besplatnu edukaciju (predavanje eminentnih stručnjaka i sredstva za uvežbavanje hirurških intervencija na modelima). Kotizacija za Kongres pokriva učešće na svim kursevima i simpozijuma koji se u toku Kongresa organizuju. Kongres a i neki kursevi su već akreditovani pa će to obezbediti bodove neophodne za održavanje licenci.

Nadamo se da će ovo biti Kongres na kome će neki mladi lekari započeti svoju profesionalnu karijeru i na kome će se, u medjusobnim komunikacijama roditi neke nove ideje korisne za traumatologiju i unapredjenje lečenja povredjenih i obolelih.

Održavanje ovog Kongresa ima veliki značaj i za srodne discipline kao što su Opšta hirurgija, Neurohirurgija, Urologija, Dečja hirurgija, Plastična, Grudna, Vaskularna, Abdominalna hirurgija, tehničke nauke koje su uključene u multidisciplinarna istraživanja itd. Učešće u radu Kongresa i fizijatara, radiologa, specijalista urgentne medicine kao i specijalista iz ostalih medicinskih disciplina koje pomažu pri lečenju disfunkcija raznih organa prouzrokovanih traumom i urgentnim stanjima (kardiolozi, neurolozi, endokrinolozi itd.) je takodje poželjno i veoma korisno.

Ovim Vas pozivam na Šesti kongres Srpske traumatološke asocijacije i nezaboravno druženje.

Prof. dr Milorad Mitković
Predsednik Kongresa